Kortlægning af status og forhold for kaniner i Danmark samt sammenligning af initiativer til at sikre kaniners velfærd på tværs af lande

Projektet har til formål at undersøge danskernes holdning til kaniner, samt forholdene for disse i samtlige kaninhold, herunder kaniner der holdes som familiedyr, hobbydyr og i diverse opdræt, både i privaten og som del i kommerciel produktion. Herudover undersøges forhold og initiativer til at sikre kaniners velfærd i en række andre lande, som vil danne sammenligningsgrundlag med DK.
To kaniner der ligger i græsset
📷  Andriyko Podilnyk // Unsplash.com

Formalia

Logo for ViDProjekt: 'Kortlægning af status og forhold for kaniner i Danmark samt sammenligning af initiativer til at sikre kaniners velfærd på tværs af lande'  

Periode:  1. januar 2021 - 31. januar 2022  

Projektleder: Professor Björn Forkman

Finansiering: Projektet er støttet af Videncenter for Dyrevelfærd, Miljø- og Fødevareministeriet

 

 

 

Formålet med projektet er at kortlægge udbredelsen samt status på aktuelle pasningsforhold for kaninhold i DK. Der ses på hele spektret fra hold af såkaldte frikaniner i lejligheder, over børnekaniner i bure, privates hold af kødkaniner til kommerciel produktion af kaninkød.

Kaniners nuværende rolle som familiedyr i det danske hjem undersøges også, herunder danskernes motivation for at holde kanin samt deres holdning og tilknytning til disse dyr.

Projektet har derudover til formål at sammenligne udbredelse, lovgivning og anbefalinger samt eventuelle forhold for kaniner i DK med andre lande. Herunder indgår både lande med øget fokus på kaniner som familiedyr (f.eks. UK) samt lande hvor produktionen af kødkaniner er stor (f.eks. Spanien).

 

 

 

 

 

 

Udbredelse, pasningsforhold og danskernes motivation for at holde kaniner som familiedyr i DK, bliver undersøgt vha. to separate spørgeskemaundersøgelser:

  • Overordnede spørgsmål vedrørende danskernes hold af kanin, har været inkluderet i et spørgeskema, der udsendes via Danmarks Statistik i regi af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, og som har til formål at kortlægge status på familiedyr i DK; derved sikres en repræsentativ undersøgelsespopulation.
  • Efterfølgende er et uddybende spørgeskema udarbejdet. Dette distribueres via Facebook med det formål at kortlægge pasningsforhold for kaniner som familiedyr i DK (herunder, bursiddende/fritgående samt tid ude for bur, udekanin/indekanin, pladsforhold, sociale forhold, berigelse, evt. adfærdsproblemer og levealder, mm.), samt ejernes motivation bag kaninhold og deres forhold til kaniner. Familiekaninejeres tilknytning til deres kaniner vil derudover blive undersøgt vha. Lexington Attachment to Pets-skala.

For at kortlægge mængden af kommercielt producerede kaniner i DK vil der blive taget kontakt til relevante foreninger og myndigheder. Kortlægning af produktionsforhold og systemer vil blive udført vha. semistrukturerede kvalitative interviews under besætningsbesøg.

Forhold og udbredelse af kaniner, samt initiativer til at sikre kaniners velfærd, undersøges endvidere i udvalgte lande, hvorfra informationen vil danne grundlag for en sammenligning mellem DK og udlandet. Denne del vil blive udarbejdet ved at kontakte relevante eksperter i de udvalgte lande, for at få information om udbredelse, forhold, anbefalinger og reguleringer, samt vha. et litteraturstudie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaterne fra projektet vil være relevante for samtlige personer, der enten holder eller arbejder med kaniner i de forskellige typer af kaninhold i Danmark. Resultaterne vil give et indblik i et uudforsket emne om danske kaninejeres forhold til og syn på kaniner, samt hvilke forhold kaniner holdes under i Danmark, og dermed belyse eventuelle områder, hvorpå forholdene kan forbedres. Hertil er undersøgelsen endvidere relevant for forskningen, da denne information kan danne grundlag for videre forskning i kaniners velfærd.

 

 

 

Projektansvarlige

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Björn Forkman Professor Professor +4535333581 E-mail
Cecilie Ravn Skovlund Videnskabelig assistent +4520270506 E-mail
Peter Sandøe Sektionsleder Professor +4535333059 E-mail
Søren Saxmose Nielsen Professor Professor +4535333096 E-mail