Kat


Projektet gennemføres som et specialeprojekt og omhandler ejerkattes bevægelsesadfærd. Størstedelen af ejerkatte i Danmark har udendørs adgang og dermed mulighed for at bevæge sig ind på andre menneskers ejendom og for at interagere med den vilde fauna. Dette projekt vil bidrage til en bedre forståelse af kattes bevægelsesmønstre og aktiviteter, når de bevæger sig i det omkringliggende miljø uden opsyn.

 

Formålet med projektet er at kortlægge danske ejerkattes bevægelsesmønstre via GPS-sporing af tamkatte med udendørs adgang. Endvidere vil det undersøges, om der er en sammenhæng mellem kattes bevægelsesradius og faktorer såsom køn, alder, neutraliseringsstatus, levested, m.fl. Projektet vil belyse kattes døgnrytme og samtidig give et indblik i, hvordan katte interagerer med deres omgivelser.

 Specialeprojektet består af direkte målinger af kattes aktiviteter ved hjælp af GPS samt spørgeskemaundersøgelser og interviews af katteejere med henblik på at registrere forskellige faktorer, der kan være af betydning i forhold til kattes bevægelsesmønstre.

 Projektet udføres i samarbejde med Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Desuden indgår der et forskningsintegrationsprojekt, hvor nye studerende på kurset Veterinær Etik og Videnskabsteori i efteråret 2021 deltager i dataindsamlingen og introduceres til, hvad forskning kan indebære.

 

 

Projektet vil være interessant for katteejere, da de får mulighed for at få et indblik i kattes aktiviteter, når de lukkes udenfor. Kendskab til kattes bevægelsesmønstre vil give en bedre forståelse af kattes velfærd og behov, hvilket ligeledes vil være interessant for dyrlæger og forskning indenfor kattes velfærd generelt. Endvidere vil projektet bidrage til at belyse eventuelle gener for andre mennesker og den vilde natur forårsaget af ejerkatte.

 

 

Studerende: Helene Ane Jensen.

 Vejledere: Professor Peter Sandøe og professor Søren Saxmose Nielsen.