Avl for forbedret velfærd hos racehunde

Formål

Det overordnede formål med projektet er at muliggøre forebyggelse af avlsbetingede velfærdsproblemer hos racehunde. Dette søges opnået ved at forfølge to delmål:

  1. At undersøge mulighederne for at etablere et system, hvor smådyrspraktiserende dyrlæger i Danmark registrerer sygdomsforekomst hos hunde og deler de registrerede oplysninger med danske forskningsinstitutioner. Implementering af et sådant system hos en væsentlig andel af danske dyrehospitaler og -klinikker vil skabe grundlag for at følge udviklingen af avlsbetingede velfærdsproblemer hos racehunde og for at iværksætte initiativer til at forebygge disse.
  2. At undersøge hvilke holdninger og forventninger hos hvalpekøberne, der skaber grobund for avl af hunde med ekstreme træk og deraf følgende øget sygdomsforekomst, fx avl af hunde med meget korte snuder. Undersøgelsen skal skabe grundlag for valg af virkemidler, der kan tjene til at mindske problemerne for sådanne hunde. 

Læs mere om projektets baggrund her

Læs mere om opdelingen af projektets indhold her

Engelsk bulldog er et eksempel på en brakycephal hunderace

Engelsk bulldog er et eksempel på en brakycephal hunderace

Projektets tidsramme

1.marts 2014 til 1. juni 2015

Ekstern finansiering

DKK 498.040 fra Videncenter for Dyrevelfærd (VID)

Projektansvarlig

Peter Sandøe, professor ved Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Projektbeskrivelse

Avl for forbedret velfærd hos racehunde

Arbejds- og følgegrupper

Læs om følgegrupperne her