Organisering – Københavns Universitet

Organisering

EliteOva-konsortiet består af 8 partnere og 3 bidragsydere (se mere under Partnere). Københavns Universitet (UCPH) er projektadministrator. For at sikre effektiv beslutningstagning på generelle spørgsmål om strategi, økonomi, videnskab og prioriteringer er der etableret en styregruppe bestående af 8 medlemmer med stemmeret. Professor Poul Hyttel er projektleder, Postdoc Jan Secher er projektleder trainee, og Betina W Jensen er projektadministrator og projektleder. Søren Borchersen (VikingGenetics) er formand for styregruppen. Yderligere medlemmer af styregruppen er Søren E Madsen (TransEmbryo), Lotte Strøbech (ETB), Birgit Nørrung (DVAS/SUND), Mogens S. Lund (AU), Peter Sandøe (IFRO/SCIENCE), Jørgen S. Agerholm (DVCS/SUND) og Haja Kadarmideen (DTU). Styregruppen vil sikre en effektiv beslutningstagning i strategiske og budgetmæssige forhold. Styregruppen mødes tre gange om året for at sikre projektets fremdrift. En uge før hvert møde sender projektkoordinatoren en kort rapport (1 side) om projektets fremskridt i henhold til arbejdsplanen sammen med dagsordenen for mødet, hvor det er angivet for hver dagsordenspunkt, om det kun er information eller til beslutningstagning.