Benchmarking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til seks udvalgte europæiske lande

Dette projekt sammenligner dyrevelfærden på tværs af en række lande i forhold til følgende parametre: lovgivning, initiativer til at sikre overholdelse af lovgivningen, markedsdrevne initiativer til fremme af dyrevelfærd, disse initiativers markedsandele og kvalitet af certificering og kontrol. 

Tre smågrise der hviler på gulv
📷 SEGES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere i projektet

Navn Titel Telefon E-mail
Björn Forkman Professor +4535333581 E-mail
Hans Houe Professor +4535333014 E-mail
Henning Otte Hansen Seniorrådgiver +4535333432 E-mail
Peter Sandøe Sektionsleder +4535333059 E-mail
Tove Christensen Lektor +4535331069 E-mail

Formalia
Logo for Videncenter for Dyrevelfærd

Projekt: Benchmarking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til seks udvalgte europæiske lande
Periode:  1. september 2018 til 31. december 2019 

Projektet er støttet af Videncenter for Dyrevelfærd, Miljø- og Fødevareministeriet

Kontakt

Peter Sandøe er professor i bioetik ved Københavns Universitet.

pes@sund.ku.dk

+45 35 33 30 59