Benchmarking af dansk dyreværns-lovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til seks udvalgte europæiske lande – Københavns Universitet

Dyreetik > Forskningsprojekter > Benchmarking af dansk ...

Benchmarking af dansk dyreværns-lovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til seks udvalgte europæiske lande

'Benchmarking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til seks udvalgte europæiske lande' er et nyt forskningsprojekt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet, støttet af Videncenter for Dyrevelfærd, Miljø- og Fødevareministeriet.

Formål med projektet

I dette projekt sammenlignes dyrevelfærden på tværs af lande i forhold til fem parametre:

  1. Lovgivningen i det pågældende land
  2. Initiativer til at sikre overholdelse af lovgivningen
  3. De højere krav til dyrevelfærd, der stilles ved markedsdrevne initiativer til fremme af dyrevelfærd
  4. Markedsandelen i forhold til de forskellige markedsdrevne initiativer
  5. Kvaliteten af certificering og kontrol i forbindelse med disse initiativer

Sammenligningen skal ske på tværs af lande og typer af animalsk produktion. Vi vil studere seks lande (foruden Danmark kunne det være Sverige, Finland, UK, Holland, Tyskland og Østrig, som er lande, vi typisk sammenligner os med og samarbejder med vedrørende dyrevelfærd) og to typer af produkter (fx svinekød og kyllingekød).
 
Formålet med projektet er at:

  • Benchmarke Danmark i forhold til indholdet i og implementeringen af dyrevelfærdslovgivning (alle de anførte lande skal leve op til EU's mindstekrav, men der er mulighed for at stille mere vidtgående krav, og der kan være forskelle i forhold til initiativer med henblik på information og kontrol)
  • Benchmarke hvilken påvirkning markedsdrevet dyrevelfærd har på niveauet af dyrevelfærd i Danmark i forhold til den effekt, den har i andre sammenlignelige lande
  • Synliggøre og inspirere til indsatsområder, hvor Danmark kan forbedre dyrevelfærden
  • Synliggøre og inspirere til at fremme dyrevelfærd også internationalt på længere sigt

Projektet løber fra 1. september 2018 til udgangen af 2019

Deltagere i projektet

Læs mere om baggrunden for projektet