Dyrevelfærd i Landbruget – Københavns Universitet

Dyreetik > Faglige artikler/rapporter > Dyrevelfærd i landbruget

Dyrevelfærd i landbruget

Dyrevelfærd er blevet et område, som i høj grad påkalder sig offentlighedens interesse, og det er bredt anerkendt, at forskningen her spiller en vigtig rolle. Området er imidlertid meget komplekst, og dyrevelfærd kan studeres fra mange forskellige udgangspunkter og synsvinkler. Naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora kan alle byde ind med relevante bidrag til forskning i dyrevelfærd.

Indtil nu har forskning i velfærd hos produktionsdyr særligt fokuseret på gennem eksperimenter at finde ud af, hvilke behov dyrene har, og hvilke konsekvenser det får, når disse behov ikke bliver opfyldt. Derimod har der ikke eller kun i begrænset omfang været forskning i, hvordan det i praksis sikres, at de gode intentioner om dyrevelfærd føres ud i livet. Dels mangler der viden om, hvor udbredte problemerne faktisk er; dels mangler der fokusering på incitamenter og på de nødvendige afvejninger, som skal foretages i forhold til økonomi, fødevaresikkerhed og andre relevante hensyn.

Læs rapporten fra det offentlige møde her