Faglige artikler og rapporter om dyreetik

Neutralisering og overvægt hos hunde

Viden om risikofaktorer for overvægt og fedme hos hunde er et vigtigt redskab til at udvikle effektive forebyggelses- og behandlings-strategier. Denne artikel er baseret på et studie af risikofaktorer for overvægt og fedme hos danske privatejede voksne hunde på Sjælland. Download artiklen her (pdf)

Gadehunde importeret til Danmark

Hvor mange er der, og hvem står bag importerne? Hvilke forhold kommer de fra i deres oprindelseslande? I hvilken grad lider de under sygdoms- og adfærdsproblemer? I hvilket omfang udgør de en smittefare for danskopdrættede hunde? En ny artikel i Dansk Veterinærtidsskrift forsøger at svare på disse spørgsmål. Download artiklen her (pdf)

Ender vi med at give dyr menneskerettigheder?

Peter Sandøe præsenterer i denne artikel en idéhistorisk analyse af udviklingen i dyreværnslovgivning i Danmark gennem de sidste 250 år. Artiklen er skrevet til det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs 250 års jubilæumsskrift. Download artiklen her (pdf)

Krydsninger med ulovlige hunde

Ifølge Lov om hunde er det forbudt at holde en række hunderacer og krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår. Det er dog ikke defineret, hvad der menes med 'krydsninger'. Dette er baggrunden for et forskningsprojekt, som forsøger at danne baggrund for en informeret beslutning om, hvordan forbuddet mod krydsninger med de ulovlige hunderacer skal håndteres. Resultater fra undersøgelsen er præsenteret i en artikel i Dansk Veterinærtidsskrift i forlængelse af et specialeforsvar torsdag den 22. februar 2018. Læs mere her...

Hvorfor køber folk ekstreme hunderacer med potentielle velfærdsproblmer?

Selv om det er almindeligt kendt, at en række hunderacer lider af velfærdsproblemer relateret til arvelige sygdomme og fremavl af ekstreme fysiske karaktertræk, fx et meget fladtrykt næseparti, udstående øjne, meget lille kropsstørrelse, er populariteten af sådanne hunderacer ikke nedadgående – snarere tværtimod. Ved brug af en spørgeskemaundersøgelse, som blev distribueret til ejere af fire populære hunderacer, undersøgte vi det tilsyneladende paradoks, at folk, som skulle formodes at være glade for dyr, vælger at købe racehunde, der har medfødte velfærdsproblemer. Læs mere her...

I menuen til venstre kan du finde flere artikler og rapporter