Landkat vol 2

I dette projekt vil vi undersøge livet for landkatte i det samme geografiske område nu i forhold til for ca. 25 år siden samt estimere antallet af katte i det specifikke geografiske område og sammenligne det med det estimerede antal dengang.
Kat i træ
📷 Colourbox.com

Baggrunden for 'Landkat vol 2' er et forskningsprojekt gennemført af Marianne Ujávari i 1998. Med hjælp fra Mariannes forskningsdesign, vil vi gendanne projektet ”Landkat” og dermed undersøge de forandringer, der er sket i mellemtiden. Mariannes formål var overordnet at bidrage til en større forståelse af landkattens levevilkår i landområder i Danmark.

 

 

 

De vigtigste mål for Marianne Ujávaris projekt var at:

  • Beregne antallet af katte med fast tilknytning til en husstand i et givent område på landet i Danmark
  • Undersøge om ejendommens karakter påvirker antallet af katte på ejendommen
  • Belyse reproduktionen hos katte med fast tilknytning til en husstand, bl.a. kuldstørrelse og tidspunkt på året
  • Komme med et bud på bestandstilvæksten i området ud fra kuldstørrelsen og antallet af katte i området
  • Belyse forholdet mellem katte og mennesker, dvs. formålet med katteholdet og hvor vidt beboerne føler, at der er for mange katte i området
  • Belyse kattenes tilknytning til mennesker, dvs. pasning samt sundhed og eventuelle dyreværnsmæssige problemer ved denne tilknytning eller mangel på samme

Projektet viste, at 89 % af folk var glade for de landkatte, som befandt sig på deres ejendom. Det viste også at de fleste holdt katte som huskat, hvor de blev anset som familiekatte (56%), og at der var en signifikant forskel på, om hankatte bliver neutraliseret, alt efter om de blev holdt som huskat eller staldkat (61% for huskatte og 13% for staldkatte).  Det blev også undersøgt, hvordan folk regulerede bestanden af uønskede killinger, og hvilke metoder de brugte til at aflive uønskede killinger. Den mest udbredte metode, for både huskatte og staldkatte, var at slå killingens hoved mod et hårdt underlag og omkring 10% aflivede deres killinger ved drukning. Vi vil meget gerne undersøge, om disse og lignende forhold har ændret sig.

I det nye projekt vil vi undersøge livet for landkatte i det samme geografiske område nu i forhold til for ca. 25 år siden, samt at estimere antallet af katte i det specifikke geografiske område og sammenligne det med det estimerede antal den gang.

 

 

 

 

 

 

Projektet har to overordnede formål:

  1. At beregne antallet af katte med fast tilknytning til en husstand i et bestemt defineret område nord for Ringsted, og sammenligne antallet af katte nu og for knap 25 år siden. På den måde kan vi skabe ny viden om udviklingen af antallet af landkatte.
  2. At undersøge forholdet mellem katte og mennesker i dette område, samt hvordan landkattene passes, og hvorvidt der opstår dyreværnsmæssige problemer ved hold og regulering af disse katte. Vi vil gerne undersøge, om der er forskel på den måde folk på landet holder katte nu i forhold til for 25 år siden, og hvorfor folks holdninger til landkatte eventuelt har ændret sig i årenes løb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen gennemføres af to veterinære specialestuderende, som vejledes af projektlederen samt to andre projektdeltagere, der alle er professorer ved Københavns Universitet.

Det oprindelige spørgeskema vil blive genskabt i en form, så det kan udfyldes online. Der vil blive tilføjet nogle få yderligere spørgsmål i slutningen af spørgeskemaet, fx om hvor vidt kattene er mærkede og registrerede.

Det tidligere projekt havde lige knapt 500 respondenter, som var beboerne fra et bestemt landområde samt et antal landmænd uden for området. Deltagerne blev besøgt i deres hjem, og bedt om at udfylde et spørgeskema om deres holdninger til de katte som findes i området.

Det veterinære specialeprojekt vil køre 15. april - 29. august 2022, men dataindsamling foregår primært i maj. Dataindsamling vil primært ske ved fysisk fremmøde på deltagernes adresser, indenfor det samme landområde som det tidligere projekt valgte.

Det er planen, at projektets resultater efter de to studerendes specialeeksamen skal danne grundlag for en videnskabelig artikel.

 

 

 

 

 

 

Resultater fra projektet vil løbende blive lagt på denne side.

 

 

 

Formalia

Projekt: Landkat vol 2

Periode: 15. april 2022 - 29. august 202

Projektet er finansieret af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd

Projektansvarlig

Peter Sandøe er professor i bioetik ved Københavns Universitet.

Peter har gennem mere end to årtier forsket i dyreetik og i dyrevelfærd. Hans forskning kan der læses mere om på Animalethics.net.

Foruden at forske er han en passioneret deltager i den offentlige debat.

Læs mere om Peter Sandøe, find publikationer og andet her

KONTAKT
pes@sund.ku.dk
+45 35 33 30 59

Forskere

Interne

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Henrik Meilby Professor, sektionsleder +4535331740 E-mail
Peter Sandøe Sektionsleder Professor +4535333059 E-mail
Søren Saxmose Nielsen Professor Professor +4535333096 E-mail

Veterinærstuderende

Navn Titel E-mail
Bryndis Wöhler Veterinærstuderende E-mail
Ulrike Gade Veterinærstuderende E-mail