Hjernegymnastik for hund

Forskning viser, at det kan være godt for mange dyr at blive udfordret mentalt. Det gælder også for hunde, som er udviklet til at leve et aktivt liv, hvor de løbende søger føde og er i kontakt med andre hunde og mennesker. Dette projekt gennemføres som et specialeprojekt og har til formål at undersøge effekten af mental stimulering på danske hundes velfærd. 
Hvid hund der sidder på en træstub
📷 Sonjachnyj // Colourbox.com 
  

Til projektet rekrutteres raske hunde i alderen 1,5-8 år. 

Projektet udføres som et specialeprojekt af tre dyrlægestuderende fra Købehavns Universitet, som vejledes af adjunkt Iben Meyer, professor Björn Forkman og professor Peter Sandøe.

Projektets overordnede formål er at undersøge effekten af mental stimulering på danske hundes velfærd. Projektet fokuserer på både den kortsigtede og den lidt mere langsigtede effekt af en to-ugers periode med mental aktivering. 

 

 

Til projektet rekrutteres raske hunde i alderen 1,5-8 år. 

De rekrutterede hunde vil forud for projektets start udføre en “kognitiv bias test”, som er en test der undersøger, hvorvidt hunden er optimistisk eller pessimistisk indstillet. 

Projektet vil desuden også anvende spørgeskemaer omkring hundens adfærd og personlighed, som bliver udfyldt af hundens ejer. Spørgeskemaet som anvendes til projektet, er udviklet og valideret på Texas Universitet i Austin.

Efter to uger og igen en måned efter afslutningen af træningsperioden vil den kognitive bias test og spørgeskema blive gentaget. Deltagernes hunde vil desuden blive udstyret med en puls- og en aktivitetsmåler, som vil blive anvendt under de to ugers træningsperiode.

Dataindsamlingen vil primært foregå fra august-december, og vil ske ved fysisk fremmøde på deltagerens bopæl samt ved besvarelser af spørgeskemaer. Den kognitive bias test kan udføres hjemme hos deltager eller på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus efter deltagers ønske.

 

 

 

 

 

 

Det er planen, at resultaterne fra de specialestuderendes projekt, skal danne grundlag for en videnskabelig artikel. 

Et sammendrag af projektets resultater vil blive præsenteret her på dyreetik.dk i januar 2023. Når den videnskabelige artikel udkommer, vil denne også blive gjort tilgængelig her.

 

Involverede seniorforskere

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde
Björn Forkman Professor Professor Billede af Björn Forkman
Iben Meyer Adjunkt Post doc Billede af Iben Meyer
Peter Sandøe Sektionsleder Professor Billede af Peter Sandøe