Alene hjemme problemer hos hund

Problemer med at være alene er et af de mest almindelige adfærdsproblemer hos hund, og antallet af hunde, der har svært ved at være alene, lader desværre til at være steget de seneste år. Vi ved en del om alene hjemme problemer, men der er meget, vi stadig ikke ved. Dette projekt gennemføres ud fra data fra et spørgeskema til ejere af hunde, der har problemer med at være alene, og en praktisk undersøgelse af hundens reaktioner på at blive efterladt alene i hjemmet.
Hund liggende på gulvet med en ødelagt bamse
📷 Colourbox.com

Til projektet rekrutteres raske hunde med alene hjemme problemer i alderen 8 måneder til 8 år.

Den praktiske del af projektet udføres som et specialeprojekt af dyrlægestuderende Karoline Holm Welling og Nanna Sand Lübbers fra Københavns Universitet, som vejledes af adjunkt Iben Meyer og professor Björn Forkman.

 

Spørgeskemaundersøgelsens formål er at undersøge forskellige typer af alene hjemme problemer, og hvad der evt. adskiller dem.
 
Den praktiske undersøgelses formål er at undersøge hvordan forskellige personlighedsfaktorer hos hunden påvirker dens reaktion på at blive efterladt af ejer.
 
Samlet vil de to dele af projektet medvirke til en øget forståelse og mulig klassificering af forskellige typer af alene hjemme problemer hos hunde. Dette vil bidrage til at forbedre videre forskning og behandling på dette område.

 

 

Til projektet rekrutteres raske hunde i alderen 8 måneder til 8 år, der i større eller mindre grad har svært ved at være alene hjemme.

I den første del af projektet anvendes et online spørgeskema, som udfyldes af hundens ejer. Spørgeskemaet handler både om hundens alene hjemme problemer og dens adfærd i hverdagen generelt, og har til formål at bidrage til en mulig klassificering af forskellige typer alene hjemme problemer.

For ejere, der er interesserede, rekrutteres der på baggrund af spørgeskemasvarene et antal hunde til den praktiske del af projektet. Hunde i denne del af projektet vil få målt deres adfærd, puls og aktivitet under 15 minutters alene-tid. Hunde, der af forskellige årsager ikke kan eller er vant til at blive efterladt i 15 minutter, vil ikke blive udvalgt til undersøgelsen. Ejere vil få nøje instruktioner i, hvordan målinger med videokamera, puls- og aktivitetsmåler skal foregå, og vil derefter selv lave undersøgelsen med deres egen hund for at få så pålidelige målinger som mulig. Det er en form af det, der kaldes ’citizen science'.

Dataindsamlingen vil primært foregå i september-oktober 2022 og vil ske ved fysisk fremmøde på deltagernes bopæl samt ved besvarelser af spørgeskemaer.

 

 

Det er planen, at resultaterne fra dette projekt, skal danne grundlag for en videnskabelig artikel. 

Et sammendrag af resultaterne fra projektets praktiske del vil blive præsenteret her på dyreetik.dk i januar 2023. Når den videnskabelige artikel udkommer, vil denne også blive gjort tilgængelig her.

 

Involverede seniorforskere

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Björn Forkman Professor Professor Billede af Björn Forkman
Iben Meyer Adjunkt Post doc Billede af Iben Meyer