Hvorfor køber folk ekstreme hunderacer?

- Et repræsentativt studie af ejere af fire hunderacer i Danmark 

Af P. Sandøe1,2, S. V. Kondrup1, P. C. Bennett3, B. Forkman2, I. Meyer2, H. F. Proschowsky4, J. A. Serpell5, T. B. Lund1

1Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Frederiksberg C. 
2
Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Frederiksberg C. 
3La Trobe University, Department of Psychology and Counseling, Bendigo, VIC, Australia
4Dansk Kennel Klub, Solrød Strand 
5University of Pennsylvania, School of Veterinary Medicine, Department of Clinical Studies, Philadelphia, USA

Kort sammenfatning

Selv om det er almindeligt kendt, at en række hunderacer lider af velfærdsproblemer relateret til arvelige sygdomme og fremavl af ekstreme fysiske karaktertræk, fx et meget fladtrykt næseparti, udstående øjne, meget lille kropsstørrelse, er populariteten af sådanne hunderacer ikke nedadgående – snarere tværtimod.

Ved brug af en spørgeskemaundersøgelse, som blev distribueret til ejere af fire populære hunderacer, undersøgte vi det tilsyneladende paradoks, at folk, som skulle formodes at være glade for dyr, vælger at købe racehunde, der har medfødte velfærdsproblemer. I undersøgelsen indgik ejere af to racer med ekstreme fysiske karaktertræk (fransk bulldog og chihuahua), en race med mange arvelige sygdomme, som ikke direkte er relaterede til kropsbygning (cavalier king charles spaniel), og en race af samme størrelse som de andre tre, men uden ekstreme fysiske karaktertræk og med samme sygdomsniveau som den gennemsnitlige population af hunde (cairn terrier).

Vi undersøgte blandt andet, hvad der motiverede folk til at købe en hund af den relevante race, sammenhængen mellem ejernes oplevelser af hundens sundheds- og velfærdsproblemer og deres tilknytning til hunden, samt ejernes intentioner om at købe en ny hund af samme race. Ejerne af hver af de fire hunderacer (750 pr. race) blev tilfældigt udvalgt fra Dansk Hunderegister og inviteret til at deltage i undersøgelsen. Vores endelige stikprøve var på 846.

Der var store forskelle mellem ejere af de fire hunderacer i forhold til graden af planlægning forud for, at de anskaffede deres hund. Hvad der motiverede folk til at købe deres hund varierde også mellem ejere af de fire hunderacer: sundhed og andre velfærdsrelaterede egenskaber ved racen viste sig at være af stor betydning for ejere af cairn terrier, mens hundens personlighed var af større betydning for ejere af fransk bulldog og cavalier king charles spaniel og mindre vigtigt for ejere af chihuahua.

Resultaterne viste også en sammenhæng mellem ejeres oplevelser af høje niveauer af sundheds- og adfærdsproblemer og en stærkere tilknytning til deres hunde blandt ejere af cavalier king charles spaniel og chihuahua. Oplevelser med sundheds- og velfærdsproblemer hos disse hunde havde heller ikke en negativ effekt på ejernes ønske om at anskaffe sig en hund af samme race igen.

I lyset af disse resultater synes det mindre paradoksalt, at folk fortsat anskaffer sig hunde med velfærdsproblemer, idet information om sådanne problemer ikke nødvendigvis spiller en rolle for ejere af hunderacer, som eksempelvis chihuahua og fransk bulldog. Resultaterne illustrerer således behovet for at forbedre den måde hvorpå, fremtidige ejere motiveres til at anskaffe sig hunderacer, der ikke lider af en række velfærdsproblemer relateret til ekstreme fysiske karaktertræk og indavl.

Artiklen er udgivet i det internationale tidskrift PLOS ONE den 24. februar, 2017. Du kan læse hele artiklen (på engelsk) her:

Why do people buy dogs with potential welfare problems related to extreme conformation and inherited disease?


Relaterede artikler

Her kan du læse en artikel om om de sundhedsproblemer, som bulldogs og andre såkaldte brachycephale hunderacer har