ViD-konference 2020: Dyrevelfærd og klima

Demonstration. Foto: Markus Spiske // Unsplash.com
📷 Markus Spiske // Unsplash.com

Årets konference i Videncenter for Dyrevelfærd blev afholdt den 5. november 2020 og tog fat på samspillet mellem dyrevelfærden for landbrugsdyrene og en anden af tidens store udfordringer, nemlig at begrænse de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser med henblik på at forhindre eller afbøde en truende klimakatastrofe.

Du finder optagelserne fra konferencen nederst på siden.


Siden FNs fødevareorganisation, FAO, i 2006 udgav rapporten Livestock’s Long Shadow, har det været almindeligt kendt, at det menneskelige forbrug af animalske fødevarer er en vigtig medvirkende årsag til klimaforandringerne – og til en række andre problemer for verdens miljø og natur. I rapporten blev det anslået, at husdyrproduktionen er ansvarlig for 18 % af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser med stor forskel mellem husdyrarterne – med kvæg og får som de største og fjerkræ som de mindste syndere per produceret enhed. Senere er tallet justeret en smule ned, men det står fast, at man ikke kommer uden om at se på den store og i global sammenhæng kraftigt voksende husdyrproduktion, når man vil gøre noget i forhold til at modvirke menneskeskabte klimaforandringer.

Rapportens vigtigste anbefaling var, at husdyrproduktionen skulle intensiveres, så ressourcerne blev brugt mere effektivt. Det betyder dyr, som vokser og på anden måde producerer mest muligt med det mindst mulige foderforbrug per produceret enhed, og som holdes under forhold, hvor man effektivt kan udnytte deres gødning. Dermed åbnes der en flanke i forhold til dyrevelfærden, da mange tiltag til fremme af dyrevelfærd peger i den modsatte retning. Fx har der for nylig i dansk og international sammenhæng været initiativer til at erstatte den meget hurtigt voksende ”turbokylling” med en langsommere voksende udgave; men denne ændring vil givetvis skabe et større klimaaftryk per kg produceret kyllingekød.

Denne situation kalder på eftertanke og nye svar, og det er netop formålet med dette møde at lægge op til en sådan eftertanke og forskellige mulige svar, spændende fra såkaldt bæredygtig intensivering af produktionen til en vision om en omlægning af vores forbrug i retning af mindre andel af animalske produkter produceret med større hensyn til dyrevelfærd. Oplæggene på konferencen kommer dels fra forskere, som dokumenterer problemerne og viser, hvad der er teknisk muligt i forhold til at skabe en mere klimavenlig husdyrproduktion. Der vil også være oplæg fra forskellige dele af erhvervet og fra en repræsentant for en dyreværnsorganisation, som har forskellige svar på, hvad der bør gøres.