Indhold og aktiviteter – Københavns Universitet

Indhold og aktiviteter

Projektets kerne er fire arbejdspakker omfattende borgerholdninger (WP1), forbrugerundersøgelser (WP2), detailhandelsanalyser (WP3) og omkostningsanalyser (WP4), mens trådene samles i WP5, som omfatter koordinering samt sammentænkning og formidling af resultater. Fælles for de fire første arbejdspakker er, at de indledes med et målrettet litteraturstudie, at analysemetoderne finpudses til den konkrete problemstilling, at data indsamles og bearbejdes, og at de tænkes ind i projektets samlede analyseramme.

Læs en gennemgang af arbejdspakkerne her