Følgegrupper – Københavns Universitet

Arbejds- og følgegrupper

Til projektet er tilknyttet en national arbejdsgruppe af gennemgående personer, der mødes hver anden måned og diskuterer projektets indhold og fremdrift. Herudover er der flere nationale samarbejdspartnere samt en følgegruppe bestående af flere internationale kapaciteter, der vil bidrage til projektet med hver deres ekspertise. 

Gennemgående personer i projektet er

 • Peter Sandøe (projektleder), professor ved IPH, Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse, samt professor og sektionsleder ved IFRO, Sektion for Forbrug, Regulering og Bioetik
 • Björn Forkman, professor ved IPH, Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse
 • Merete Fredholm, professor ved IKVH, sektionsleder for Husdyrgenetik, Bioinformatik og Avl
 • Merete Holst Nissen, Hospitalschef for Universitetshospitalet for Familiedyr
 • Iben Meyer, DVM, PhD, ansat som post.doc. på projektet ved IPH, Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse

Gennemgående nationale eksterne samarbejdspartnere:

 • Helle Friis Proschowsky, specialkonsulent i Dansk Kennel Klub 
 • Vibeke Knudsen, kommunikationskonsulent i Dansk Kennel Klub 

Øvrige nationale samarbejdspartnere:

 • DDD, Sektion vedr. Hund, Kat og Smådyr, formand Karina Ryborg og bestyrelsesmedlem Niels Filtenborg-Barnkob
 • Thomas Bøker Lund, adjunkt i fødevaresociologi ved IFRO, Sektion for Forbrug, Regulering og Bioetik
 • Bulldog-klubben: formand Charlotte Støckel 

International følgegruppe:

 • James Serpell, professor i Humane Ethics & Animal Welfare, University of Penn. School of Veterinary Medicine, en af verdens førende eksperter vedrørende forholdet mellem mennesker og familiedyr.
 • Brenda Bonnett, selvstændig konsulent inden for veterinær epidemiologi og før det lektor ved  Ontario Veterinary College, University of Guelph, Canada, international kapacitet i forhold til kortlægning af arvelige lidelser hos hunde.
 • Dan O’Neill, Postdoctoral Research Assistant, Department of Veterinary Epidemiology, Economics and Public Health, Royal Veterinary College, UK, grundlægger VetCompass systemet.