Indhold – Københavns Universitet

Beskrivelse af projektets indhold

Projektet består af to delprojekter, svarende til de to punkter i projektets formålsbeskrivelse

Delprojekt 1: Rapport over mulighederne for et fælles sygdomregistrerings system for familiedyr

Dette delprojekt omfatter et review af eksisterende viden på området, hvor tidligere initiativer til en fælles diagnoseregister, samt initiativer i udlandet og indenfor andre dyrearter vil blive gennemgået.

Herudover vil projektet gennem diaglog med diverse interessentgrupper forsøge at specificere ønsker, krav, muligheder og begrænsninger for et fælles sygdomsregistrerings system. Interessentgrupperne vil blandt andet omfatte Den Danske Dyrlægeforening, praktiserende dyrlæger, Fødevareministeriet, Dansk Kennelklub, dyreforsikringsselskaber og udbydere af elektroniske journalsystemer.

Målet med dette delprojekt er at levere en rapport, der kan anvendes af kommende aktører i forbindelse med udvikling og implementering af et fællse sygdomsregistrerings system for familiedyr.

Delprojekt 2: Kortlægning af potentielle hundeejeres motivationer, holdinger og forventninger

Dette delprojekt omfatter et litteraturreview af eksisterende litteratur om folks motivation for at anskaffe sig bestemte hunderacer, herunder racer med ekstreme karaktertræk.

Med udgangspunkt i dette litteraturreview vil vi udvikle et spørgeskema til hundeejere om deres motivationer for valg af hunderace, deres holdninger til forskellige hunderacer og deres forventninger til den valgte hunderace.

Målet med dette delprojekt er at opnå større viden om, hvad der motiverer folk til at anskaffe sig hunde med ekstreme træk. En sådan viden vil kunne bruges i forbindelse med kampagner og lignende, der skal påvirke efterspørgslen på hunderacer med avlsrelaterede velfærdsproblemer.

Kommunikationsplan

Projektets resultater vil blive fremlagt på både nationale og internationale konferencer, såvel videnskabelige som populærvidenskabelige (fx ”Viden på bordet” der afholdes ca. hvert andet år af Dansk Kennel Klub). Resultaterne vil desuden blive publiceret i internationale tidsskrifter med peer review såvel som i relevante danske tidsskrifter (fx Dansk Veterinær Tidsskrift) og magasiner (fx Dansk Kennelklubs medlemsblad HUNDEN). Endelig vil det være relevant at formidle resultaterne til den internationale hunde organisation FCI (Fédération Cynologique Internationale).