Kattevelfærd – Københavns Universitet

Kattevelfærd

Domesticeringens byrde

Af Peter Sandøe, Annika Patursson Nørspang, Björn Forkman, Charlotte Reinhard Bjørnvad, Sara Vincentzen Kondrup & Thomas Bøker Lund

Katte, der holdes som familiedyr, kan lide af en række velfærdproblemer som konse- kvens af måden, hvorpå de holdes, passes og bliver avlet. Der eksisterer dog, så vidt forfatterne er bekendt med, ikke nogen repræsentative studier, som relaterer disse faktorer til den faktiske forekomst af velfærdsproblemer hos katte, der holdes som familie- dyr. Formålet med den undersøgelse, som vi fortæller om i denne artikel bragt i Dansk Veterinærtidsskrift marts 2017, er at udfylde dette hul i forskningen. Du kan downloade artiklen her... 


Danskere og katte

Af Peter Sandøe, Charlotte Reinhard Bjørnvad, Björn Forkman, Annika Patursson Nørspang & Thomas Bøker Lund

At holde kat er gennem det sidste halve århundrede blevet stadig mere populært hos danskerne, og antallet af privatejede katte har ligesom i andre vestlige lande for længst overhalet antallet af hunde. På trods af dette ved vi meget lidt om de forhold, privatejede katte lever under i Danmark, og det samme gør sig gældende internationalt. Dette var en del af baggrunden for, at Videncenter for Dyrevelfærd i 2015 bevilgede penge til bla. at undersøge hvem, der holder kat og hvordan. Læs mere i denne artikel bragt i Dansk Veterinærtidsskrift nr. 05, 2016 ...