Historiske artikler – Københavns Universitet

Dyreetik > Faglige artikler/rapporter > Historiske artikler

Historiske artikler

Synet på dyrs rettigheder – nogle hovedtræk i den nordeuropæiske udvikling gennem de seneste 200 år

Af Peter Sandøe & Stine B. Christiansen

Op til det 19. århundrede var dyr kun lovmæssigt beskyttet i kraft af at være menneskers ejendom. Dette ændrede sig i det 19. århundrede. I de første dyreværnslove kunne behovet for at beskytte dyr sidestilles med behovet for at beskytte dem mod meningsløs mishandling. Denne tendens gik igen i den meste dyreværnslovgivning op til i hvert fald 1950’erne. Derefter tog lovgivning og andre initiativer sigte på at sætte grænser for brugen af dyr til formål, som de fleste mennesker kan tilslutte sig ikke mindst i relation til landbrugsformål. Formålet var her at beskytte dyrenes velfærd, og var således et andet end blot at undgå mishandling. Siden 1970’erne er nye tendenser opstået, som er tæt knyttet til hold af familiedyr og en voksende interesse i vilde dyr. Ifølge disse tendenser opfattes selskabsdyr som familiemedlemmer og vilde dyr som individer med en ret til at eksistere.

Læs hele artiklen her

Bør det være strafbart at have sex med dyr? – Den aktuelle danske diskussion og dens historiske baggrund

Af Stine B. Christiansen, Vagn Greve & Peter Sandøe

Artiklen opridser baggrunden for den standende diskussion om, hvorvidt der i Danmark bør være et generelt og absolut forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. Indledningsvis gives ethistorisk overblik over udviklingen i den danske regulering af menneskers seksuelle omgang med dyr. Efterfølgende præsenteres hovedlinjerne i den eksisterende viden om forekomsten af seksuel omgang med dyr. Endelig diskuteres de fire vigtigste argumenter, som i dag synes at ligge til grund for ønsket om et forbud: 1) at dyresex altid vil indebære dyremishandling, 2) at dyresex er en form for voldtægt, 3) at dyresex er at ligne med pædofili, og 4) at et forbud gør det nemmere at straffe de mennesker, som har seksuel omgang med dyr. Der argumenteres for, at ingen af de fire argumenter er holdbare.

Læs hele artiklen her